Djelatnici OGŠ Pakrac

Ravnateljica

Alfreda Petani Grafina, prof.

Tajnica

Jelena Ugrica, mag. iur.

Računovotkinja

Anamaria Martinić, oec.

 

Učitelji/ce

Kornelija Bestić, mag.mus., klavir

Antonio Bubulj, učitelj trube

Martina Faktor, mag.mus., flauta

Aleksandar Gašparović, mag.mus., tambura

Marija Golub, univ. bacc. mus., učiteljica harmonike

Luka Iverac, mag.mus., violina i viola

Kristina Kačarovski, prof., klavir

Tea Šimala, učiteljica klarineta

Željko Romić, učitelj gitare

Tea Silađi, prof., solfeggio

Fran Leboš, učitelj violončela

 

 

Spremačica

Marica Nožarić

Domar

Zoran Milaković