Djelatnici OGŠ Pakrac

Ravnateljica

Alfreda Petani Grafina, prof.

Tajnica

Jelena Ugrica, mag. iur.

Računovotkinja

Anamaria Martinić, oec.

 

Učitelji/ce

Stjepan Blažanin, učitelj gitare

Lara Kelemen, učiteljica klavira

Martina Faktor, mag.mus., flauta

Aleksandar Gašparović, univ.bacc.paed.mus., tambura

Luka Iverac, mag.mus. violina i viola

Kristina Kačarovski, prof., klavir

Tomislav Milić, prof., klavir

Tea Šimala, učiteljica klarineta

Ivan Golub, učitelj harmonike

Tea Silađi, prof., solfeggio

Machulenka Res, učiteljica trube

 

Spremačica

Marica Nožarić

Domar

Zoran Milaković